Κατάστημα Χαϊδαρίου

Εισαγωγή ψαριών

Κατάστημα Χαϊδαρίου

 
Ημερομηνία Εισαγωγής: 8/9/2014    
       
Ψάρια γλυκού νερού    
Κωδικός Περιγραφή Περιγραφή Τεμάχια
12860 Liposarcus pardalis       Plecostomus-Clown Sucker     6.5 cm 1/4x2     80
5028 Poecilia latipinna        Marble S/F Molly-Lyt.       (M) Prs 1/4x1     46
11164 Labidochromis caeruleus   Yellow Black Back Cichlid *O/6.5 cm 1/4x1     20
11845 Chromobotia macracanthus  Clown Loach *O/F*              4 cm 1/4x1     75
0212 Poecilia reticulata       Assorted Neon Guppy (Male)      (M) 1/8x1     80
1310 Poecilia reticulata       Golden Pheonix Guppy (Male)     (M) 1/8x1     80
1792 Poecilia reticulata       Female Guppies-Assorted         (M) 1/8x1     80
3316 Xiphophorus maculatus     Neon Red Platy                 (SM) 1/8x1     80
3332 Xiphophorus maculatus     Red Top Moon Platy             (ML) 1/8x1     48
3812 Xiphophorus maculatus     Red Hi-fin Platy                (L) 1/8x1     36
4478 Poecilia latipinna        White Belly Saffron S/F Moll(M) Prs 1/8x1     18
4634 Poecilia shenops          Black Balloon Molly             (M) 1/8x1     44
5212 Pterophyllum scalare scal Lace Angel                     5 cm 1/8x1     10
5992 Colisa lalia              Dwarf Gourami-Sky Blue   5.5cm(Prs) 1/8x1     16
7153 Hemigrammus bleheri       Rummy Nose Tetra               (ML) 1/8x1     60
7243 Hyphessobrycon megalopter Black Phantom Tetra            (ML) 1/8x1     64
7333 Paracheirodon innesi      Neon Tetra                      (L) 1/8x1     64
7387 Pristella maxillaris      Pristella-Red Belly             (L) 1/8x1     60
7822 Trigonostigma heteromorph Harlequin                      (ML) 1/8x1     110
8238 Puntius tetrazona         Flower Tiger Barb              (ML) 1/8x1     18
8854 Astronotus ocellatus      Oscar-Red Tiger Skin         6.5 cm 1/8x1     10
10336 Cichlasoma urophathalmus  Festa's Cichlid                7 cm 1/8x1     7
10528 Haplochromis brownae      Cherry Red Hap               6.5 cm 1/8x1     7
11900 Botia lohachata           Pakistani Loach **             5 cm 1/8x1     36
11918 Botia striata             Zebra Loach **                 5 cm 1/8x1     28
12329 Balantiocheilos melanopte Silver Shark **               10 cm 1/8x1     4
12450 Gyrinocheilus aymonieri   Algae Eater-Assorted           5 cm 1/8x1     48
12485 Gyrinocheilus aymonieri   Algae Eater-Gold ** *O/F*      5 cm 1/8x1     44
12839 Ancistrus sp.             Brushmouth Sucker-Black **     4 cm 1/8x1     28
8973 Hypsophrys nicaraguensis  Spilotum Cichlid             6.5 cm  1/50X5   5
13497 Betta pugnax              Mouthbrooding Betta **         5 cm 1/12x1    10
100 Poecilia reticulata       Female Moscow Blue Guppy        (M) 1/12x1    24
1888 Xiphophorus helleri       Red & White Sword               (M) 1/12x1    13
1922 Xiphophorus helleri       Neon Sword                  (M) Prs 1/12x1    14
3598 Xiphophorus maculatus     Panda Platy                    (SM) 1/12x1    24
3702 Xiphophorus maculatus     Sunset Moon Platy               (M) 1/12x1    19
4507 Poecilia sphenops         Gold Diamond Molly          (M) Prs 1/12x1    12
4603 Poecilia shenops          Marble Balloon Molly           (SM) 1/12x1    13
6931 Hyphessobrycon amandae    Ember Tetra                     (M) 1/12x1    33
7893 Rasbora pauciperforata    Red Line Rasbora                (M) 1/12x1    33
8716 Astronotus ocellatus      Common Oscar **              7.5 cm 1/12x1    3
9048 Cichlasoma salvini        Yellow Belly Cichlid *O/F*   6.5 cm 1/12x1    2
9769 Hemichromis lifalili      Jewel Fish-Red               6.5 cm 1/12x1    3
13172 Pangasius sanitwongsei    Siamese Shark-Hi Fin **      6.5 cm 1/12x1    4
13338 Betta splendens           Siamese Female Fighter         2 cm 1/12x1    22
14402 Stiphodon zebrinus        Black Zebra Goby 1/12x1    14
10516 Copadichromis borleyi     Goldfin Borleyi Hap          6.5 cm 1/12x1    2
9825 Mikrogeophagus ramirezi   Electric Blue Ram *O/F*        3 cm 1/220X22  22
13491 Betta edithae             Batik Betta # **             3.5 cm 1/160X5   5
13446 Betta splendens           Mixed LF Dragon Fighter #      (ML) 1/320X6   5
15050 Caridina heteropoda var r Cherry Shrimp *O/F*          1.5 cm 1/4x1     220
23182 Carassius auratus         Red Ryukin                     5 cm 1/8x1     8
       
Ψάρια αλμυρού νερού    
7851 Zoanthus sp               Green Super Polyp               (T) 1/12x     1
7812 Epizoanthus sp            Mixed Colour Button Soft Polyp  (T) 1/12x     1
7776 Epizoanthus sp            Green Button Polyp              (T) 1/12x     1
7745 Clavularia viridis        Green Star Polyp 1/12x     1
7641 Sinularia polydactyle     Dwarf Soft Finger Mushroom      (T) 1/12x     1
7593 Sinularia asterolobata    Soft Finger Mushroom            (T) 1/12x     1
7355 Discosoma sp              Green Striped Mushroom 1/12x     1
7312 Discosoma sp              Green Mushroom                  (T) 1/12x     1
7285 Discosoma sp              Blue Mushroom 1/12x     1
7275 Discosoma sp              Red Mushroom 1/12x     1
6965 Heteractis magnifica      Brown Base Chendol Anemone 1/12x     1
6905 Radianthus malu           White Anemone 1/12x     1
6295 Fromia milleporella       Red Sea Star 1/12x     1
6215 Dardanus sp               Hermit Crab 1/12x     2
7615 Sinularia asterolobata    Yellow Soft Finger Mushroom 1/8x      1
7564 Sarcophyton ehrenberghi   Finger Foam Soft Mushroom       (S) 1/8x      2
7554 Sarcophyton ehrenberghi   Soft Mushroom                   (S) 1/8x      2
7314 Discosoma sp              Green Mushroom                  (S) 1/8x      1
7245 Sabellastarte indica      Assorted Tube Worm 1/8x      10
6415 Tectus niloticus          Algae Shell 1/8x      8
0095 Amphiprion percula        Red Percula Clown 1/24x15   15
3265 Synchiropus splendidus    Mandarin Fish 1/8x      2
0210 Chrysiptera parasema      Yellow-tailed Blue Damsel 1/6x      5
3345 Sphaeramia nematoptera    Polka-dot Cardinalfish 1/4x      6
0725 Chelmon rostratus         Copperband Butterfly 1/4x      2
 
** Η λίστα αναφέρεται στην συγκεκριμένη εισαγωγή ψαριών που έγινε στα καταστήματά μας. Επισκεφθείτε το κατάστημα Pet City που σας εξυπηρετεί για να δείτε από κοντά όλη την διαθέσιμη γκάμα ψαριών.

 

S5 Box