Πολιτική χρήσης

Προστασία δεδομένων

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του petcity.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση. Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα petcity.gr χωρίς προβλήματα, πρέπει να συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

1.- Ο ιστοχώρος www.petcity.gr αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, δεν υποχρεούται να  κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα www.petcity.gr δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης και οι χρήστες-μέλη αυτής, οφείλουν να ελέγχουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές. 

2.- Με εξαίρεση περιεχόμενο (που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα, κ.λπ.) που έχει να κάνει με πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.petcity.gr , αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Πετ Σιτι ΑΕΒΕ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα διατίθεται στον κάθε επισκέπτη - μέλος της σελίδας μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση σχετικά με τον αρχικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Η επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, απαιτεί την γραπτή άδεια της Πετ Σιτι ΑΕΒΕ, ή οποιουδήποτε αντίστοιχου νόμικου δικαιούχου δικαιωμάτων.

3.- Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-μέλους της ιστοσελίδας www.petcity.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης  και από τις κείμενες σχετικές διατάξεις όπως διατυπώνονται  στο Εθνικό, Κοινοτικό και Διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. 

Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συλλέγονται στην ιστοσελίδα μόνο όταν ο ίδιος ο επισκέπτης-μέλος εκουσίως τα παρέχει και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ δεν θα διαθέσει προς πώληση ή ενοικίαση ή άλλως θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία του κάθε επισκέπτη-μέλους της ιστοσελίδας, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τους επισκέπτες-μέλη για στατιστικές διεργασίες και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών  της ιστοσελίδας www.petcity.gr.

Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ έχει το δικαίωμα να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, με δεδομένα/πληροφορίες για τον χρήστη, που αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο που επισκέπτεται, μέσω της οποίας αποθηκεύεται το σχετικό αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Το αρχείο cookie δεν περιέχει αναγνωρίσιμα της φυσικής ταυτότητας του χρήστη στοιχεία, ενώ είναι αναγνώσιμο μόνο από το δικτυακό τόπο που το δημιούργησε, ώστε δεν γίνεται χρήση του αρχείου cookie κατά τις επισκέψεις του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους, που ενδεχομένως χρησιμοποιούν τη τεχνική των cookies. Ο επισκέπτης-μέλος μπορεί να απενεργοποιηεί κατά βούληση τη λειτουργία των cookies του φυλλομετρητή σελίδων.

4.- Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στον δικτυακό αυτό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ, παρότι καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστοχώρο του να είναι ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, ακρίβεια, αρτιότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη-μέλους του δικτυακού τόπου του. Δικαίωμα για καταγραφή σχόλιων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας www.justchalkida.gr. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ και σε αυτο το σημείο δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία που μπορούν να προκαλέσουν τα σχόλια που έχουν καταγραφεί από τα μέλη της ιστοσελίδας.

5.- Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας www.petcity.gr. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ δεν εγγυάται τη συνεχή ροή ανανέωσης του περιεχομένου χωρίς σφάλματα, ή απαλλαγμένο από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Υπάρχει εγγύηση ότι  τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται και αφορούν την ιστοσελίδα www.petcity.gr. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον επισκέπτη - μέλος από την διακοπή αυτή. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-μέλος και σε καμία περίπτωση η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ.

6.- Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από αντίστοιχους υπερσυνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του κάθε επισκέπτη-μέλους της ιστοσελίδας. Η χρήση των υπερσυνδέσμων δεν ορίζει αυτόματα έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από την Πετ Σιτι ΑΕΒΕ. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες, καθώς και για το περιεχόμενο των σελίδων τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

7.- Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ καταχωρεί επιτηδευματίες ως επιχειρήσεις στον Επαγγελματικό Οδηγό της ιστοσελίδας www.petcity.gr, μόνο με την υπογραφή αντίστοιχου ιδιωτικού συμφωνητικού. Το ιδιωτικό συμφωνητικό προστατεύει τον κάθε επιτηδευματία για τις υπηρεσίες που του παρέχονται από την Simple Web Design, μέσω της ιστοσελίδας του www.petcity.gr. Το περιεχόμενο δίνεται από τον επιτηδευματία και η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για προσβολή περιεχομένου ή για την παράνομη χρήση φωτογραφιών ή κειμένου των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο επιτηδευματίας. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και για το τμήμα των Προσφορών όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.petcity.gr.

8.- Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ χρησιμοποιεί για τους επισκέπτες-μέλη της ιστοσελίδας www.petcity.gr, την υπηρεσία Newsletters. Ως Newsletter, ορίζεται υπηρεσία κατά την οποία ο επισκέπτης-μέλος της ιστοσελίδας, μπορεί μόνο με τη δική του βούληση να καταχωρήσει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) με σκοπό να λαμβάνει νέα και ενημερώσεις από όλη τη γκάμα περιεχομένου της ιστοσελίδας www.petcity.gr. Ως λίστα newsletter, ορίζεται μία κατηγορία newsletters στην οποία, εάν ο επισκέπτης-μέλος εγγραφεί σε αυτήν, λαμβάνει νέα και ενημερώσεις από συγκεκριμένη γκάμα περιεχομένου της ιστοσελίδας www.petcity.gr. Ο επισκέπτης-μέλος, μπορεί να διαγραφεί από την αντίστοιχη/αντίστοιχες λίστες newsletters, ακολουθώντας αντίστοιχο υπερσύνδεσμο (link) που υπάρχει στο τέλος του κάθε newsletter που έχει λάβει. Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ, προστατεύει τη λίστα των εγγεγραμμένων ηλεκτρονικών ταχυδρομίων, στις λίστες newsletters της ιστοσελίδας www.petcity.gr και δεν έχει το δικαίωμα χρήσης αυτών των e-mail για αποστολή υλικού που δεν αφορά την ιστοσελίδα www.petcity.gr. Επιπλέον, η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ δεν έχει το δικαίωμα διάθεσης των εγγεγραμμένων ηλεκτρονικών ταχυδρομίων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο προς τρίτους και προστατεύει όλες τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε επισκέπτη-μέλους.

Η Πετ Σιτι ΑΕΒΕ, έχει το δικαίωμα να στείλει ενημερωτικά e-mails σε μεμονωμένα e-mails επιχειρήσεων για να ενημερώσει τις αντίστοιχες επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας www.justchalkida.gr, με σκοπό την καταχώρηση αυτών των επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα. Αυτά τα e-mails δεν υπερβαίνουν σε αριθμό, στο βαθμό που μπορεί να οριστούν ως ανεπιθύμητα (spam). Σε περίπτωση που μία επιχείρηση θεωρήσει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απεσταλμένο από επίσημο ηλεκτρονικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  της ιστοσελίδας www.petcity.gr, ως ανεπιθύμητο (spam) μπορεί να ειδοποιήσει ηλεκτρονικά την Πετ Σιτι ΑΕΒΕ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@petcity.gr, με σκοπό να μην αποστέλλονται ενημερωτικά e-mails που αφορούν την ιστοσελίδα www.petcity.gr

9.- Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και είναι σε εφαρμογή με τους νόμους Ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας), Ν. 2472/97 (προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τις κανονιστικές διατάξεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των υπολοίπων αρμοδίων δημοσίων και αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με τον σκοπό και το αντικείμενο εργασιών της Πετ Σιτι ΑΕΒΕ που αφορούν την ιστοσελίδα www.petcity.gr, καθώς επίσης και των διεθνών νόμων, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν έναντι του ελληνικού δικαίου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη που συνδέεται με την παρούσα κριθεί ότι είναι αντίθετη με το νόμο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Εάν θεωρείτε τη παρούσα πολιτική που αφορά την ιστοσελίδα www.petcity.gr ανεπαρκή παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@petcity.gr.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διάφορες που μπορεί να ανακύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.

Αν διαπιστώσετε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.petcity.gr που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, μπορείτε  να μας ειδοποιήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@petcity.gr για την περαιτέρω αντιμετώπισή τους.

S5 Box